voorwaarden voor de CM sublicentie

Om als Iyengar yogaleraar erkend en geregistreerd te kunnen worden ben je verplicht om de CM sublicentie-overeenkomst af te sluiten of te verlengen. Zonder geldige CM sublicentie mag je jezelf geen Iyengar yogaleraar noemen. Zie ook Bijlage C, Artikel X van het Huishoudelijk Reglement van de Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN).

De CM sublicentie is geldig gedurende het verenigingsjaar dat loopt van 1 april tot en met 31 maart. De periode waarover je rapporteert in het ‘CM-vernieuwen formulier’ is dus het vorige verenigingsjaar: van 1 april tot en met 31 maart. Als de Ethische en Certificatie Commissie (E&CC) je gegevens beoordeeld en goed bevonden heeft, en heb je je leraar lidmaatschap betaald inclusief CM kosten, dan is je CM sublicentie-overeenkomst zonder meer verlengd.

Rijzen er vragen op bij het lezen van je gegevens, dan neemt de E&CC contact met je op. Je moet de ‘CM-vernieuwen formulier’ vóór 1 mei invullen via de website.

Als je hulp nodig hebt, neem a.u.b. zelf contact op via ethischecommissie@iyvn.nl

 

Voor het verkrijgen van het CM sublicentie moet je aan de volgende regels voldoen:

  • De contributie voor het leraar-lidmaatschap en de bijdrage voor je CM sublicentie moet uiterlijk vóór 1 mei van het nieuwe jaar zijn overgemaakt.
  • Leraren mogen alleen lesgeven conform het niveau van hun certificaat. Het Level 1 certificaat is bedoeld voor het geven van algemene, openbare groepslessen. Voor het geven van gespecialiseerde lessen, zoals medische, therapeutische- of zwangerschapsyoga, en voor het opleiden van leraren, zijn hogere certificaten nodig. Zie Huishoudelijk Reglement.
  • Iedere leraar moet zich houden aan de Ethische Richtlijnen (zie Bijlage F van het Huishoudelijk Reglement).
  • Iedere leraar moet jaarlijks minimaal 25 uur Iyengar yoga bijscholing hebben gevolgd bij leraren met een hoger level dan jij zelf.
  • Iedere leraar moet minimaal één les per week hebben gegeven gedurende 40 weken.
  • Als een leraar niet aan de vereisten voldoet, kan de E&CC, na overleg met de betrokken leraar, het bestuur adviseren om de CM sublicentie overeenkomst te beëindigen.