Het zijn de leden die de vereniging tot leven brengen en haar een stem geven. De leden bepalen het beleid van de vereniging onder meer door op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hun stem te laten horen. We kennen 3 verschillende lidmaatschappen: gewoon leden, leraar leden en ereleden.

Gewone leden

Gewone leden betalen jaarlijks contributie en worden op de hoogte gehouden van alles wat de vereniging organiseert, ontvangen kortingen op workshops en nieuwe publicaties en hebben voorrang bij het inschrijven voor door de vereniging georganiseerde workshops die ook voor niet leden toegankelijk zijn.

Leraar leden

Leraar leden genieten de zelfde voordelen als gewone leden maar betalen naast de contributie ook voor hun Certification Mark; dit geeft het recht om de naam Iyengar yoga te mogen gebruiken. Leraren die aan de eisen voor het Certification Mark voldoen, worden gepubliceerd op de lerarenlijst van de vereniging en van de officiële B.K.S Iyengar website waar de database van gecertifieerde leraren wereldwijd is gepubliceerd.

Ereleden

Ereleden zijn leden die voor een belangrijk deel hebben bijgedragen aan de opkomst en ontwikkeling van Iyengar Yoga in Nederland.

Lid worden?

Om bij te dragen aan het voortbestaan van Iyengar yoga in Nederland kunnen we jouw steun goed gebruiken. Om lid te worden kun je je aanmelden via het inschrijfformulier.

Kosten

voor het lidmaatschap bedragen €35 per jaar. Voor leraren bedragen de kosten voor lidmaatschap € 60,00 per jaar en de kosten voor een CM sub licentie €40,00 per jaar.

Je talent inzetten

Wil je meer betekenen voor de vereniging of heb je belangstelling voor een commissie, een bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk? Neem dan contact op en meld je aan als vrijwilliger. Samen kunnen we de toekomst van Iyengar Yoga waarborgen.