Opleiding

Iyengar yoga is een systeem waarin hoge, internationaal gelijkgeschakelde kwaliteitseisen gesteld worden aan de leraren. Er is veel aandacht voor continue ontwikkeling en bijscholing. Een Iyengar yogaleraar worden en zijn vraagt een enorme commitment. Op deze wijze wordt de kwaliteit van een Iyengar Yogales gewaarborgd. Yogaleraren die niet op onze lerarenlijst voorkomen zijn geen gecertificeerd Iyengar yogaleraar (meer). Binnen de Iyengar yoga bestaan 5 niveaus van het leraarschap. Iedere leraar start bij level 1. Door het doen van extra examens kan een leraar stijgen in niveau. In de lerarenlijst zie je welke leraar welk niveau heeft.

Examen

Om gecertificeerd Iyengar yogaleraar te worden moet je examen doen bij de vereniging van het land waar jij woonachtig bent. Een kandidaat wordt door zijn of haar mentor voorbereid op dit examen. Meer informatie hierover vind
je in Examen- en Mentorgids Iyengar Yoga Level 1- NL (jan 2024)en het Huishoudelijk Reglement (HHR). Ook de syllabus van houdingen die getoetst (kunnen) worden is per niveau verschillend en vind je in het HHR.

Mentoren

Om op te kunnen gaan voor het Level 1 examen word je begeleid door een mentor: een leraar die daartoe gekwalificeerd is. Mentoren in Nederland

Commissie

De Examen- en Opleidingscommissie is verantwoordelijk voor het organiseren van de examens en alles daaromheen.