iyengar yoga

Op het eerste gezicht lijkt Iyengar yoga vooral fysiek gericht en ligt er veel nadruk op precisie en op het in lijn brengen (alignment) van houdingen (asanas). Maar al gauw ben je ook oplettend en met je hele aandacht bezig (mindfulness). BKS Iyengar noemt zijn yoga, in zijn boek Yoga als levenskunst, ‘de weg naar heelheid, innerlijke vrede, en totale vrijheid’.

Alignment

Alignment is hierbij een sleutelwoord. ‘In lijn brengen’ betekent dat alle vijf niveaus van een persoon samenwerken: zowel het fysieke lichaam, als het energielichaam, als het mentale, het intellectuele en het spirituele lichaam. Dit zijn de vijf lagen (pancha koshas) van de mens bij zijn ‘reis naar binnen’.

Precisie

Wanneer je met uiterste aandacht en nauwkeurigheid in een houding staat, breng je de verschillende lagen van je zijn in lijn en in harmonie. Dan ben je in het hier en nu.

Timing

Doe je een serie van snel opeenvolgende asanas, dan doorbreek je je eigen traagheid, raak je goed doorbloed en komt je ademhaling goed op gang. Geleidelijk aan merk je, hoe je naast snelle oefenseries, zoals bijvoorbeeld de Zonnegroet, de aparte houdingen ook langer leert aan te houden. Als je langer in een asana kunt blijven staan, werkt yoga dieper door in het lichaam en komen er biochemische processen op gang. Dan wordt het lichamelijke effect groter, je aandacht wordt dieper en je geest verstilt. Wat begint met lichamelijke stabiliteit wordt dan ook mentale stabiliteit.  Iyengar noemde dit ‘meditatie in actie’ ofwel ‘skillfulness in action’.

Opeenvolging van asanas

We kennen verschillende categorieën asanas: staande, zittende, omgekeerde, achterover gebogen, gedraaide en herstellende houdingen. Daarnaast zijn er ook houdingen hangend in touwen (Yoga Kurunta), ademhalingoefeningen (Pranayama) en meditatie (Dharana). Er zijn veel opeenvolgingen of series (sequences) van houdingen uit de verschillende categorieën mogelijk. Iedere sequence heeft weer een ander lichamelijke en/of geestelijk effect. In de Iyengar methode is het leren maken van doeltreffende series een kunst apart.

Hulpmiddelen

Hulpmiddelen (props), zoals bijvoorbeeld touwen, dekens, riemen, blokken, stoelen en bogen kunnen ingezet worden om het lichaam ergens te ondersteunen, maar ook om verder te leren en te durven gaan.

Kwaliteit en veiligheid

De Iyengar methode is rijk en heel compleet. Alle docenten hebben een uitgebreide en professionele opleiding gevolgd. Ze hebben examens afgelegd bij de landelijke examencommissie van de Iyengar Yoga Vereniging en een Trade Mark overeenkomst ondertekend. Een leerling die lessen volgt bij een Iyengar docent is verzekerd van kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke zorg. Alle Iyengar leraren oefenen zelf zeer regelmatig en volgen jaarlijks workshops en bijscholingsdagen. Iedere Nederlandse Iyengar yogaleraar is aangesloten bij de Iyengar Yoga Vereniging Nederland. Vind een leraar. Ook in andere landen zijn de Iyengar yogaleraren aangesloten bij hun landelijke Iyengar yoga vereniging. iyengar yoga wereldwijd