de vereniging

Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar, grondlegger van de Iyengar yoga, was en is ook de inspirator en zingever van onze vereniging.
De Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN) heeft als doel het verspreiden van Iyengar yoga, onder andere door het verstrekken van certificaten en het organiseren van examens en workshops.
Het zijn de leden die de vereniging tot leven brengen en haar een stem geven. De IYVN kent gewone leden, lerarenleden en ereleden. De leden bepalen het beleid van de vereniging onder meer door op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering hun stem te laten horen. Wil je meer betekenen voor de vereniging of heb je belangstelling voor een commissie, een bestuursfunctie of ander vrijwilligerswerk? Laat het ons weten.

De Iyengar Yoga Vereniging Nederland is opgericht op 5 juli 1995 in Amsterdam. De statuten zijn in 2008 grondig herzien. Huishoudelijk Regelement (met de uitleg van de taken van elke commissie), Constitution Guide (dit is het basisdocument van het moederinstituut in Pune, India, en vormt de basis voor het Huishoudelijk Reglement in alle landen).

De doelstelling van de vereniging omvat de volgende 14 punten >>