De doelstelling van de vereniging omvat de volgende 14 punten:

 1. Het uitdragen van de leer van Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar en het handhaven van de door hem gestelde onderwijsnorm.
 2. Het bieden van voorzieningen voor het geven van onderricht in de grondbeginselen van de yoga zoals die zijn bepaald door Yogacharya Sri B.K.S. Iyengar.
 3. Het bevorderen van onderwijs in de leerstellingen van de klassieke yoga wetenschap op basis van de meest strikte normen voor gedrag en dienstbaarheid aan anderen.
 4. Het (helpen) organiseren van demonstraties, bijeenkomsten, conventies, lezingen en cursussen op het gebied van yoga.
 5. Het steunen van de doelstellingen van de Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute (RIMIY), zoals omschreven in het huishoudelijk reglement.
 6. Het bevorderen van de communicatie, verstandhouding en verbondenheid tussen beoefenaars van Iyengar yoga in Nederland en in andere delen van de wereld.
 7. De vereniging in Nederland is verantwoordelijk voor de opleiding en examinering van mensen met het oog op het behalen van een lerarencertificaat en voor de uitreiking van certificaten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement. De certificaten worden uitgegeven door het RIMYI en blijven eigendom van de vereniging.
 8. Het bijhouden van een landelijke lijst van erkende Iyengar yogaleraren.
 9. Het bijhouden van een landelijke lijst van erkende Iyengar yogaleraren die anderen opleiden tot Iyengar yogaleraar.
 10. Het uitgeven van een tijdschrift en/of andere publicaties.
 11. Het bevorderen van studie en onderzoek naar en de toepassing van de genezende effecten van Iyengar yoga met als doel het vergroten van het algemene geestelijke en spirituele welzijn; het publiceren van relevante resultaten van onderzoek op dat gebied.
 12. Het leggen en onderhouden van contacten met Iyengar instituten en groepen in Nederland en daarbuiten.
 13. Het aannemen van personeel, het verwerven van register- en andere goederen en het aangaan van geldleningen.
 14. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.