Jouw foto / Your picture

  jouw aanbevelingsbrief/ your recommendation letter


  Geboortedatum / Date of birth  Medische condities? / Medical Conditions?

  Wie zijn jouw opleiders? / Who are your teachers?

  Heb je ooit bij het Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute in Pune lessen gevolgd? Wanneer? / Have you followed classes at the Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute in Pune? If yes, when?

  Heb je eerder examen gedaan? Zo ja, wanneer en voor welk niveau? Was je geslaagd of gezakt? / Did you ever sit an exam before? If yes, when and for which level? Did you pass or fail?

  Verwacht je ongesteld te zijn tijdens het examenweekend? Geef dat dan hieronder aan en lees in het examengids wat je moet doen. / Do you expect to have your menstrual period during the exam? If yes, indicate so below and refer to the exam guide for further action.