Voornaam / Name
  Achternaam / Surname
  Geboortedatum / Date of birth
  Privé adres (straat en huisnummer) / Street and house number
  Postcode / Postcode
  Woonplaats / City
  Provincie / Province
  Land / Country
  Telefoonnummer privé / Telephone number
  E-mailadres / Email
  Website / Website
  Niveau certificaat / Level of certificateLevel 1Level 2Level 3Level 4
  Maand/jaar uitgifte laatste certificaat: / Month/Year of issue:
  Land uitgifte: / Country of issue:
  Zijn er in bovenstaande lijst veranderingen ten opzichte van 2023? Zo ja, welke? / Are there any changes in the details above since 2023? If so, which details?

  LESGEVEN (per jaar van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024) / TEACHING (per year from 1 April 2023 to 31 March 2024):

  WEKELIJKSE LESSEN GEGEVEN (aantal lessen per week) / WEEKLY LESSONS TAUGHT (number of lessons per week)
  Wekelijkse aantal groepslessen gegeven volgens de Iyengar yoga methode TOTAAL: / Weekly number of group lessons given according to the Iyengar yoga method TOTAL:

  Hoeveel van bovenstaande lessen waren alleen live: / How many of the above classes were live only:Hoeveel van bovenstaande lessen waren alleen online: / How many of the above classes were online only:Hoeveel van bovenstaande lessen waren hybride (live & online): / How many of the above classes were hybrid (live & online):


  Wekelijkse aantal individuele gegeven volgens de Iyengar yoga methode TOTAAL: / Weekly number of individual classes given according to the Iyengar yoga method TOTAL:

  Hoeveel van bovenstaande lessen waren alleen live: / How many of the above classes were live only:Hoeveel van bovenstaande lessen waren alleen online: / How many of the above classes were online only:


  Wekelijkse aantal kinderen/jongeren lessen gegeven volgens de Iyengar yoga methode / Weekly number of children/teenager classes given according to the Iyengar yoga method:Wekelijkse aantal zwangerschapsyoga lessen gegeven: / Weekly number of pregnancy classes taught: Wekelijkse aantal medische lessen gegeven: / Weekly number of medical classes taught:

  Permanente leslocaties. Dus, waar geef jij je meeste vaste lessen: / Permanent teaching locations. Where do you give your regular lessons?

  Andere leslocaties. Waar geef je af en toe les: / Other teaching locations. Where do you teach from time to time?


  WORKSHOPS GEGEVEN (aantal uren per jaar) / WORKSHOPS TAUGHT (number of hours per year):
  Aantal uren workshops gegeven in het afgelopen jaar: / Number of hours of workshops given in the past year TOTAL:  

  Hoeveel van bovenstaande uren waren alleen live: / How many of the above hours were live only:Hoeveel van bovenstaande uren waren alleen online: / How many of the above hours were online only:Hoeveel van bovenstaande uren waren hybride (live & online): / How many of the above hours were hybrid (live & online):Locaties: / Locations:

  BIJSCHOLING (per jaar van 1 april 2023 t/m 31 maart 2024 ) / CONTINUING EDUCATION (per year from 1 April 2023 to 31 March 2024):

  Aantal uren lessen gevolgd in het afgelopen jaar: / Number of hours of classes attended in the past year:

  Hoeveel van bovenstaande uren waren live: / How many of the above hours were live:Bij wie: / With whom:Hoeveel van bovenstaande uren waren online: / How many of the above hours were online:Bij wie: / With whom:


  Aantal uren workshops gevolgd in het afgelopen jaar: / Number of hours of workshops followed in the past year:  

  Hoeveel van bovenstaande uren waren live: / How many of the above hours were live:Bij wie:/ With whom:Hoeveel van bovenstaande uren waren online: / How many of the above hours were online:Bij wie: / With whom:


  Aantal uren assistentie bij leraar met hoger level: / Number of hours assistance with teacher with higher level: Bij wie en welk soort lessen: / With whom and what kind of lessons:
  Ben je ooit naar RIMYI in Pune of Bellur geweest: / Have you ever been to RIMYI in Pune or Bellur:
  Ja / YesNee / NoHoeveel keren: / How many times:In welk jaar voor de laatste keer: / In which year for the last time:
  Aantal uren lessen/workshops gevolgd op RIMYI in het afgelopen jaar: / Number of hours of classes/workshops attended at RIMYI in the past year:Hoeveel van bovenstaande uren waren live: How many of the above hours were live:Hoeveel van bovenstaande uren waren online: / How many of the above hours were online:Bij wie: / With whom:

  Totaal aantal bijscholingsuren / Total number of continuing education hours

  (aantal lesuren per jaar + aantal uren workshops per jaar + aantal uren assistentie + aantal uren lessen/workshops gevolgd op RIMYI) / (number of class hours per year + number of workshop hours per year + number of hours of assistance + number of hours of classes/workshops attended at RIMYI)


  MENTORSCHAP: / MENTORSHIP:

  Heb je mensen (mentees) aanbevolen voor het examen in het afgelopen jaar: / Have you recommended people (mentees) for the exam in the past year:
  Ja / YesNee / No
  Hoeveel mentees: / How many mentees:

  EVENTUELE TOELICHTING: / FURTHER EXPLANATION: