Uitleg bij het online formulier ‘Certification Mark (CM) vernieuwen’

Nadat je online een keuze hebt gemaakt dat je je CM sublicentie wil voortzetten, vul je je persoonlijke gegevens in. Je vult ook in hoeveel gewone lessen je geeft en hoeveel gespecialiseerde lessen zoals zwangerschapsyoga en medische lessen in de periode van 1 april tot en met 31 maart. Zwangerschapsyogalessen mag je geven vanaf Level 2 en medische lessen vanaf Level 3.

Vervolgens vul je de bijscholingsuren in. Het gaat er om de uren (25 uren minimaal) bijscholing die hebt gevolgd bij een leraar/leraren met een hoger niveau van lesgeven:

  • Onder wekelijkse lessen vul je de lessen in die je gevolgd hebt bij een leraar met een
  • hoger niveau.
  • Onder de workshop-uren vul je de gevolgde workshop-uren in. Eén dag in een workshop georganiseerd door de Iyengar Yoga Vereniging Nederland (IYVN) geldt voor 5 uur nascholing. Bij andere workshops tel je de feitelijke uren. Eventueel samen oefenen met een leraar van een hoger niveau geldt als 5 bijscholingsuren maximaal.
  • Les volgen in Pune is vereist voor opleidingsleraren en examinatoren in Iyengar yogaleraren examens en het is belangrijk voor bestuursleden in deze vereniging. Geef op hoe vaak je in Pune was en geef aan wanneer de laatste keer was.
  • Ten slotte tel je alle bijscholingsuren op.
  • Bij onvoldoende bijscholing kun je dit in de daarvoor aangegeven ruimte nader toelichten. Als je dat prettiger vindt kun je contact opnemen met de Ethische en Certificatie Commissie (E&CC) per e-mail: ethischecommissie@iyengaryoga.nl  en/of vragen om een persoonlijk gesprek met een van de commissie leden.